คําอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ
 
May this year be your best ever. 
I hope all your birthday dreams and wishes come true. 
Not just a year older, but a year better. 
Here's to another year of experience. 
A simple celebration, a gathering of friends; here is wishing you great happiness, a joy that never ends. 
A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip.
 
 
 
 
 
 
have a Happy Birthday , request have strong health , there is the progress in the work and have one’s hopes fulfilled for what , wish every the points , 
สุขสันต์วันเกิด ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ 

Happy birth day ; I wish you always be healthy happy in your life and achieve all your goal. 
สุขสันต์วันเกิด ฉันขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงเสมอ มีความสุขในชีวิต และประสบความสำเร็จในเป้าหมาย 

Happy Birthday! and many happy returns! 
สุขสันต์วันเกิดปีนี้และปีต่อๆไป 

Birthday greetings! Hope it’s the best one yet! 
สุขสันต์วันเกิด หวังว่านี่คงเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดที่เคยมี 
 
 
 
 
Happy birthday for you and Phra Ratanatrai blessing you and your family hopeful and fun all the year. 
สุขสันต์วันเกิด ขอให้พระรัตนตรัย คุ้มครองคุณ และ ครอบครัว และขอให้ สมหวังในทุกสิ่งและ มีความสุขตลอดปี 
 
 
 
 
1. May this year bring inspiration and happiness to you and your family. 

2. Looks like a bright new year ahead! 

3. Wishing you peace and joy in the New Year 

4. The beginning is always today! Happy New Year. 

5. A new year is a reminder to celebrate all the things that are good in your world. Happy New Year. 

6. Wishing you a very Happy New Year. 

7. Time flies may you catch it and enjoy many moments in the year ahead Happy New Year. 

8. Wishing you good times, good health, good cheer, and a very Happy New Year ! 

9. Wishing you peace, love and fun in the new year. 

10. Wishing you twice the happiness & double the love on your special day and always !!! Happy Birthday

11. It's a special day, wish you the best to come, a day full of peace and all year through. God bless you.

12. May this birthday be the beginning of the best years of your life.

13. Best wishes on your birthday. You deserve a special one.

14. Happy birth day for you and God blessing you and your family hopeful and fun all the year

15. Hip, hip, hooray! It's your birthday today!

16. Happy Birthday! and many happy returns!

17. Birthday greetings! Hope it’s the best one yet!

18. Make a wish! May all your wishes come true. Happy Birthday to you!
 
 
 
 
 
 
 

Recommend