กลอนให้กําลังใจ

posted on 24 Jun 2011 21:47 by za-maya
กลอนให้กําลังใจ
 

อย่าเสียดาย  วันเวลา   ที่เคยเจ็บ

เธอจงเก็บ    เอาไว้    ใช้ภายหลัง

 เปลื่ยนความเจ็บ   เก็บเอาไว้   ให้พลัง

ยามผิดหวัง   นึกทุกครั้ง   เคยเจ็บมา    

 

เก็บแรงเอาไว้บ้างนะ


ลืมมันซะแล้วเริ่มต้นใหม่


ชีวิตยังมีวันต่อไป


ยังไม่ท้อก็สู้ใหม่ด้วยใจเธอ

หยาดเหงื่อเพื่อชาติไทย สู้สุดใจใครจะมี 


ขอจงคงหน้าที่ ทหารดีมีจรรยา 


รักชาติศาสนศรีศักดิ์ ต้องปกปักชาวประชา 


ขอเราชาวประชา เอาใจช่วยด้วยแรงใจRecommend