เกมส์สันทนาการ

posted on 16 Mar 2011 01:03 by za-maya
แนะนำตัวพร้อมของฝาก

วัตถุประสงค์   1. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
   2. เพื่อฝึกไหวพริบของผู้เล่น
จำนวนผู้เล่น   40 - 50 คน 
อุปกรณ์   -
สถานที่   ห้องอบรม และสนาม 
เวลา   20 - 30 นาที
วิธีเล่น
   1.ผู้นำกิจกรรมบอกให้ทุกคนยืนขึ้นเป็นตัวยู หรือวงกลมก็ได้
   2.ผู้นำกิจกรรมชี้แจงว่า ต่อไปนี้จะให้ทุกคนแนะนำตัว โดยมีกติกาว่า เมื่อบอกชื่อตัวเองแล้ว ให้ตามด้วยของฝาก ซึ่งของฝากจะต้องเป็นของที่กินได้ จะเป็นผลไม้ ผัก ขนม ก็ได้ เช่น ผมชื่อ อรรถพร เอาขนมปังปอนด์ มาฝาก
   3.ของฝากที่ตามหลังชื่อจะต้องให้สอดคล้องกับชื่อด้วย
   4.ถ้าคนใดบอกชื่อตามด้วยของฝากไม่สอดคล้องกัน หรือบอกซ้ำกับคนอื่นจะถูกลงโทษ
   5.ผู้นำกิจกรรมบอกให้ทุกคนแนะนำทีละคนจนครบทุกคน
 
เกมส์ฉลากตัวเอง

วัตถุประสงค์: สนุกสนานและรู้จักกัน
อุปกรณ์: กระดาษใบน้อยๆ
เวลา: 15-20นาที
อายุ: -
จำนวนผู้เล่น: มากกว่า10คนไม่เกิน30คน 
การเตรียมการ: -
วิธีเล่น:
   ให้ผู้เล่นแต่ละคนเขียนอะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึงลักษณะของตัวเอง เช่น ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไร ทำงานที่ไหน ชื่อเล่นชื่ออะไร ไว้ผมทรงอะไร ผมสั้นผมยาว ลักษณะโดดเด่นบนใบหน้า เป็นต้น เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ผู้นำจะทำการรวบกระดาษใบน้อยจากผู้เล่นใส่กล่องไว้ จากนั้นให้ผู้เล่นเดินมาหยิบไปคนละใบ ผู้เล่นเปิดอ่านข้อความในกระดาษ จากนั้นผู้นำจะบอกให้ผู้เล่นตามหาบุคคลในกระดาษใบน้อยนั้น หากผู้เล่นตามหาผิดคน ให้คนที่ถูกทายผิด ช่วยตามหาบุคคลที่อยู่ในกระดาษเช่น  นาย ก.ทายว่าคนในกระดาษคือนาย ข. แต่กลับไม่ใช่นาย ข. นาย ข.ต้องช่วยนาย ก. หาบุคคลในการะดาษของนาย ก. เมื่อหาเจอแล้ว นาย ก.ต้องช่วยนาย ข. หาด้วย
ข้อแนะนำ: ควรให้ผู้เล่นแนะนำตัวเองเป็นวงใหญ่ก่อน
 
 
เกมส์เชื้อโรค

จุดประสงค์    เพื่อความสนุก สร้างจินตนาการ
อุปกรณ์   ขวดเปล่า หรือสิ่งสมมุติอื่น
เวลา   10-20 นาที
อายุ   ไม่จำกัด
จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัด 
การเตรียมการ      ไม่มี
วิธีเล่น
ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ตรงกลางวงมีขวดเปล่าพร้อมฝาปิดวางอยู่ ผู้ดำเนินเกมเข้าไปตรงกลาง อธิบายว่า ขวดนี้มีเชื้อโรคชนิดใหม่ที่ร้ายแรงอยู่ ใครก็ตามที่เปิดขวดนี้จะได้รับเชื้อโรคนั้นและมีอาการแตกต่างกันไป หากผู้ติดเชื้อไปแตะใคร คนนั้นก็จะได้รับเชื้อไปด้วย 
ผู้ดำเนินเกมเปิดขวด ***งอาการของโรค (เช่นคันทั้งตัว หัวเราะไม่หยุด มือสั่น) ค่อยๆคลานกลับมาแตะผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นที่ถูกแตะต้อง***งอาการเดียวกันกับคนที่แตะแล้วคลานไปแตะขวดตรงกลาง แล้วคลานกลับมาด้วยอาการใหม่ๆแตะผู้เล่นคนอื่นต่อไป 
ข้อแนะนำ ผู้ดำเนินเกมควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นลักษณะอาการของโรคที่แปลกๆและขำๆ
 
 
เกมส์หัวใจวาย

จุดประสงค์    เพื่อความสนุก แก้ง่วง
อุปกรณ์   ไม่มี
เวลา   10 นาที
อายุ   ไม่จำกัด
จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัด 
การเตรียมการ   ไม่มี

วิธีเล่น

ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ก้มหน้า เมื่อผู้ดำเนินเกมให้สัญญาณ ให้เงยหน้า สบตาใครก็ได้ หากคนนั้นสบตาเราอยู่เช่นกัน ให้ร้องว้ายแล้วล้มลง ถือว่าออกจากเกม ที่เหลือเล่นต่อไป

ข้อแนะนำ เวลาที่สบตาแล้ว ผู้เล่นควรออกอาการตกใจให้เหมือนจริงถึงจะสนุก
 
 
เกมส์ผึ้งแตกรัง

เล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามคำสั่งของผู้นำกิจกรรม เพื่อให้รู้จักกันอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์   เพื่อให้รู้จักกันเร็วขึ้น
จำนวนผู้เล่น   30 - 50 คน
อุปกรณ์   -
สถานที่   ห้องอบรม
เวลา   20 - 30 นาที
วิธีเล่น
   1.  ผู้นำให้ผู้เล่นจับกลุ่มกัน 3    
                2.กลุ่ม 3 คน จะต้องเป็นรัง 2 คน เป็นผึ้ง 1 คน 
   3.เมื่อผู้เล่นจับกลุ่มตามที่ผู้นำกำหนดให้แล้ว ผู้เล่นที่เป็นรังให้จับมือกันไว้ทั้งสองข้าง
   4.ผู้เล่นที่เป็นผึ้งจะอยู่ระหว่างผู้เล่นที่เป็นรังทั้งสองคน คืออยู่ตรงกลางอ้อมแขนที่อบอุ่น
   5.คำสั่งที่ผู้นำกิจกรรมบอกผู้เล่น มีดังนี้
                        •เปลี่ยนรัง
                        •ย้ายรัง
                        •รังแตก
   เปลี่ยนรัง  หมายถึง  ผู้ที่เป็นผึ้งเปลี่ยนไปอยู่รังอื่น ผู้ที่เป็นรังให้อยู่กับที่
                ย้ายรัง  หมายถึง  ผู้ที่เป็นรังเปลี่ยนไป ผู้ที่เป็นผึ้งให้อยู่กับที่
                รังแตก  หมายถึง  สร้างรังกันใหม่ ใครจะเป็นผึ้งหรือรังก็ได้ แต่ต้องให้ได้ครบตามจำนวน
 
 
เกมส์ยิงเรือ

วัตถุประสงค์   เพื่อให้รู้จักการวางแผน และการแก้ไขปัญหา
จำนวนสมาชิก  30 - 40  คน
อุปกรณ์   -
สถานที่     ห้องอบรม
เวลา        20 - 30 นาที

วิธีเล่น
1. ให้จับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และไม่ควรเกิน 12 กลุ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อเรือของกลุ่ม ห้ามเกิน 3 พยางค์
3. ให้แต่ละกลุ่มจำชื่อเรือของกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้ทั้งหมด
4. ผู้นำกิจกรรมกำหนดให้กลุ่มหนึ่งเริ่มเล่น
5.คนที่หนึ่งของกลุ่มพูด ปิ๊ก คนที่ 2 พูด ปั๊ก คนสุดท้ายพูด โป้ง พร้อมชี้มือไปยังเรือลำใดลำหนึ่ง แล้วเอ่ยชื่อเรือลำนั้นให้ถูกต้อง
6.เรือลำที่ถูกยิงให้เริ่มเล่นเช่นเดียวกันทันที
7.เรือลำใดที่เล่นติดขัด ออกคำสั่งไม่เป็นไปตามลำดับ เรียกชื่อเรือที่ต้องการยิงผิดหรือยิงผิดลำ ยิงย้อนกลับไปยังเรือที่เพิ่งยิงมา ถือว่าผิดกติกาให้เรือลำนั้นยุติการเล่น
8.ผู้นำควรสังเกตการเล่นให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ถ้ากลุ่มใดติดขัดก็ให้กลุ่มใดก็ได้เริ่มเกมใหม่ อย่าให้การเล่นต้องสะดุด เมื่อเหลือเรือ 3 ลำ คือปัญหาที่จะต้องตัดสิน เพราะถ้าให้เล่นต่อไปก็จะยิงเรือวนกันอยู่แค่ 3 ลำ เท่านั้น

เพื่อความสนุกทีมที่ถุกตัดสินแพ้ควรมีบทลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์หรือให้ทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าเกิดความสนุกสนาน
 
 
 
เกมส์ บก - น้ำ – อากาศ

วัตถุประสงค์: สนุกสนาน 
อุปกรณ์: -
เวลา: 15-20นาที
อายุ: -
จำนวนผู้เล่น: มากกว่า10คนขึ้นไป 
การเตรียมการ: 
วิธีเล่น:       
   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมแล้วร้องว่า บก น้ำ อากาศ  ถ้าคนนำชี้ใครแล้วบอกว่า "บก" ให้พูดสัตว์บกมาหนึ่งชนิด, "น้ำ" ให้พูดสัตว์น้ำมาหนึ่งชนิด  "อากาศ" ให้พูดสัตว์ปีกมาหนึ่งชนิด  ใครช้าหรือผิด  ให้ขึ้นมาเป็นคนนำเกมส์ต่อไป  
พลิกแพลง  อาจบอกว่า "บก" ให้พูดสัตว์น้ำและปีก อย่างละหนึ่งชนิดแทนก็ได้
 
 
 
ดื่มน้ำสาบาน

วัตถุประสงค์   1. ฝึกความอดทนเพื่อความสำเร็จของทีมงาน
   2. ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์
   3. เสริมสร้างบรรยากาศสนุกสนานร่วมกัน
จำนวนผู้เล่น   30 - 60 คน
อุปกรณ์   1. แก้วน้ำ
   2. น้ำอัดลมหรือน้ำหวาน
   3. น้ำยาขม หรือเค็ม สีเดียวกับน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน
สถานที่   จัดเก้าอี้รูปตัวยูในห้องอบรม หรือสนามก็ได้
เวลา      15 นาที
วิธีเล่น
1. แบ่งสมาชิกออกเป็นทีม ทีมละ 10 คน
2. จัดเตรียมน้ำอัดลม หรือน้ำหวาน 9 แก้ว 1 แก้ว เป็นน้ำรสขม หรือเค็ม ซ่อนอยู่ในกลุ่มแก้วน้ำหวาน
3.วิทยากรชี้แจงว่า ต่อไปนี้จะให้แต่ละทีมออกมาดื่มน้ำสาบาน ซึ่งเตรียมไว้ให้ 10 แก้ว ในบรรดา 10 แก้ว นั้นมี 1 แก้ว เป็นน้ำที่มีรสขมหรือเค็ม ถือเป็นยาพิษ
ในขณะที่ทีมใดทีมหนึ่งออกมาดื่มน้ำสาบาน วิทยากรจะให้ทีมอื่นส่งตัวแทนออกมาสังเกตว่า ใครในทีมดื่มยาพิษ
เพราะฉะนั้นคนที่ดื่มยาพิษจะต้อง***งสีหน้าปกติไม่ให้ทีมอื่นจับได้ ส่วนคนที่ดื่มน้ำหวานห้ามลูกเล่น***งอาการเหมือนดื่มยาพิษ มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้
4.ให้แต่ละทีมออกมาดื่มตามกระบวนการข้อ 3 ตัวแทนทีมทายว่า คนใดดื่มยาพิษ ถ้าทายผิดถือว่าทีมนั้นสอบผ่าน

งงบ่น้องท็อป...
 
 
 
เกมส์ปั้นหุ่น

วัตถุประสงค์   เป็นการสะท้อนภาพความคิด เรื่องความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์โดยเฉพาะในการปั้นหุ่น
จำนวนผู้เล่น   กลุ่มละ 5 - 6 คน
อุปกรณ์   คนที่ถูกทำโทษ ทำกิจกรรมช้า ถูกเพื่อนมาทำเป็นหุ่นปั้นรูป
สถานที่   ห้องอบรม
เวลา   10 นาที
วิธีเล่น
   แบ่งกลุ่มคนผู้เล่นเกมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน (โดยการนับ 1 - 6) แล้วแยกเป็นวงกลมวงย่อยของแต่ละกลุ่ม และให้คนที่อยู่วงในที่จะต้องเป็นหุ่น จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเพื่อนที่ปั้นหุ่น มีการประกวดรางวัล และมีเกณฑ์การตัดสิน กลุ่มที่สามารถปั้นหุ่นได้เก๋ที่สุด เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ให้หุ่นทุกตัวทำท่าเดินแบบหุ่น ก่อนกลับเข้าสู่ที่เดิม

Recommend