คาถามหาเสน่ห์

posted on 01 Mar 2011 13:29 by za-maya
คาถามหาเสน่ห์

จันโทอะภกันตะโร 

ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง 

อิตภิโยปุริ โส 

มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ
 
(คาถามหาเสน่ห์ ให้ภาวนาคาถามหาเสน่ห์นี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่ มีเมตตาต่อเรา)พระคาถามหาเสน่ห์ คาถาเมตตามหาเสน่ห์
 
คาถารักแท้

*โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง

สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ
 
(ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอม  แล้วอมขณะคุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจิงจังขึ้นมา)

Recommend